Protsessi-töötoad

Töötoad on praktilise “käärime käised üles” lähenemisega võimalus kuuldut koheselt praktikas rakendada. Teooriaga tutvumise järel jagatakse töötoas osalejad gruppidesse ning grupiliikmed leiavad teooriat ja kogemust rakendades lahendused reaalsest elust pärit juhtumitele - iga töötoa juhtumid valitakse vastavalt kliendi soovidele. Seejärel esitleb iga grupp oma töö tulemusi teistele gruppidele ja üheskoos arutatakse erinevate lahenduste plusse ja miinuseid. Töötoa läbiviija teeb aruteludest kokkuvõtte ning annab suuniseid õpitu-arutatu rakendamiseks igapäevaolukordades.

Töötubade sisukirjeldused

Intsidendihaldus ja kasutajatugi

Kuidas luua kasutajatoe töötajatest efektiivne meeskond, kasutades ära igaühe tugevamaid külgi. Kuidas tagada kasutajatoe tulemuslik koostöö teiste rollidega.

Probleemihaldus

Probleemihalduse metoodikad ning nende rakendamine juurpõhjuste avastamiseks ja lahenduste leidmiseks.

Muudatuste haldus

Kuidas tagada stabiilne teenus, takerdumata samas bürokraatiasse muudatuste planeerimisel ning rakendamisel. Muudatuste erinevad tüübid ning nende haldamise eripärad.

Teenuste portfell, teenuste kataloog ning teenustasemelepingud (SLA)

Teenuste analüüs, planeerimine ja kirjeldamine. IT ja äripoole läbirääkimised teenuselepingute tingimuste osas. Kontrollitavate mõõdikutega lepingute koostamine.

IT kriisihaldus

Teenuste jätkusuutlikkuse tagamine - äripoole nõudmistega arvestamine, eeltöö, taasteplaani koostamine. Realiseerunud kriisi haldamine ning teenuste taastamine vastavalt kokkulepetele.

Töötubade korraldus

Protsessi-töötoad toimuvad kliendipõhiselt - kõik osalejad on samast ettevõttest/asutusest. Töötoad viiakse läbi kliendi ruumides. Ühe töötoa kestvuseks on tüüpiliselt 4-6 tundi.

Koolituse maksumus

Töötoa maksumus ühele grupile (kuni 12 osalejat) on € 1200 + KM

Tulemid

  • Teoreetilised teadmised töötoas käsitletud IT teenusehalduse teemadest
  • Grupitöödes omandatud praktilised oskused
  • Valmisolek õpitut ja läbiproovitut koheselt ka oma töös rakendada