PRINCE2 Foundation - projektijuhtimise alustalad

PRINCE2 Foundation annab osalejatele ülevaate ja oskused kasutamaks PRINCE2 struktureeritud projektijuhtimise metoodikat. Samuti valmistab koolitus ette sertifitseerimiseksami sooritamiseks. Tegemist on APMG poolt akrediteeritud koolitusega, mis baseerub PRINCE2 2009 materjalidel.

Koolituse sisu

Sissejuhatus projektijuhtimisse ja PRINCE2 metoodikasse

Mis on projekt. Mida hõlmab (ja ei hõlma) endas projektijuhtimine. PRINCE2 tugevused. PRINCE2 printsiibid - milline on PRINCE2 projekt. PRINCE2 valdkonnad, protsessid ja tehnikad. Tootepõhine lähenemine.

Protsessid

Projekti algatamine. Projekti suunamine ja kontroll. Projekti käimalükkamine. Etappide haldamine. Tulemite tarne. Vaheetapid. Projekti lõpetamine.

Valdkonnad

Projektiorganisatsioon. Ärikaasus. Planeerimine. Riskihaldus. Töökäigu haldus. Muudatuste haldus. Kvaliteedihaldus.

Tehnikad

Tootepõhise (tulemipõhise) planeerimise tehnika. Kvaliteedihindamise tehnika. 

Koolituse korraldus

PRINCE2 Foundation koolitus toimub klassikoolitusena Tallinnas asuvas koolitusklassis. Soovi korral võime koolituse läbi viia ka teistes linnades või riikides. Grupis on kuni 12 osalejat. Koolitus viiakse läbi kas eesti või inglise keeles. Firmasiseste koolituste puhul on võimalik koolituse sisu täiendada vastavalt kliendi soovidele.

Koolituse maksumus

Koolituse maksumus osaleja kohta on € 1200 + KM. Hinnas sisalduvad PRINCE2 Foundation sertifitseerimiseksam, PRINCE2 Pocket Guide, õppematerjalid ning toitlustus (lõunasöögid, kohvi- ja teepausid, kerged suupisted) kolme päeva jooksul.

NB! Kursuse hinnas sisaldub PRINCE2 Foundation sertifitseerimiseksam.

Tulemid

  • Õppurid suudavad kirjeldada projekti põhilisi omadusi ning mõistavad, millised on hea projektijuhtimise kasutegurid
  • Õppurid suudavad kirjeldada PRINCE2 projektijuhtimismetoodika eeliseid
  • Õppurid suudavad demonstreerida oma arusaama PRINCE2 põhimõtetest
  • Õppurid suudavad analüüsida ja hinnata enda projekte vastavalt õpitule
  • Õppurid suudavad rakendada õpitud põhimõtteid ja tehnikaid enda projektides