ITIL Overview - äripoolele ja juhtkonnale

ITIL Overview kursus sobib eriti hästi juhtkonnaliikmetele ning teistele äripoole esindajatele, andes ühe päeva jooksul ülevaate ITIL elutsükli põhimõtetest ning kirjeldades ITIL protsesse ja nendevahelisi seoseid. Vaadeldakse ka IT ning äripoole vahelise koostöö aluseid ning pakutakse lahendusi selles valdkonnas sagedamini esinevatele probleemidele.

Koolituse sisu

ITIL

Mis on ITIL ning millised on ITIL-i peamised kasutegurid. Kuidas aitab ITIL kaasa ärieesmärkide saavutamisele.

ITIL elutsükkel

Viis elutsüklifaasi. Kuidas jõuda teenuse ideest reaalselt toimiva efektiivse teenuseni, tagades samaaegselt teenuse stabiilsus ning paindlikkus. Millised on IT teenuste kokkupuutepunktid äriprotsessidega.

ITIL juurutamine

Milliseid tegevusi nõuab ITIL-i põhimõtete kasutuselevõtmine ning millised rollidpeavad olema kaasatud. Milline on juhtkonna roll projektis.

Mõõdikud

Kuidas seada protsessidele mõõdikuid ning kuidas neid jälgida. Kuidas märgata ja parendada ebaefektiivseid teenuseid.

Jätkusuutlikkus ja suurimad riskid

Millised on võimalused teenusehalduse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Millised on suurimad riskid ning kuidas neid hallata.

Koolituse korraldus

ITIL Overview koolitus toimub kliendipõhiselt - kõik osalejad on samast ettevõttest/asutusest. Kursus viiakse läbi kliendi ruumides või spetsiaalses koolitusklassis.

Koolituse maksumus

Koolituse maksumus ühele grupile (kuni 20 osalejat) on € 1400 + KM. Hinnas sisalduvad õppematerjalid.

Tulemid

  • Õppurid oskavad kirjeldada IT ja äripoole vahelisi koostööpunkte ning seda, kuidas nendes opereerides jõuda efektiivsete IT teenusteni.
  • Omandatakse ITIL põhimõtete kasutuselevõtuks vajalikud põhiteadmised ning osatakse märgata ja efektiivselt hallata peamiseid projekti käigus tekkinud riske.