ITIL Foundation - põhjalik kursus spetsialistile

ITIL Foundation koolitus on on modulaarse ülesehitusega sissejuhatus ITIL teooriasse, mille käigus käsitletakse IT teenusehalduse elutsükli mõisteid, definitsioone, kasutegureid, eesmärke ning omavahelisi seoseid. Teooria vaheldub grupitööde ning aruteludega. Soovi korral on võimalik koolituse läbides sooritada sertifitseerimiseksam. Tegemist on ISEB poolt akrediteeritud koolitusega, mis baseerub ITIL 2011 Edition materjalidel.

Koolituse sisu

Service Strategy

Kuidas disainida, arendada ning juurutada teenusehaldust nii organisatsiooni ühe komponendi kui ka strateegilise varana. Kuidas tagada võime hallata pakutavate teenustega seotud kulusid ning riske. Millised on elutsükli selles faasis tehtud otsuste mõjud ja tagajärjed.

Service Design

Kuidas disainida ning arendada teenuseid ja teenusehalduse protsesse. Kuidas tõlkida strateegilised eesmärgid teenusteks ning neid teenuste portfellis kirjeldada.

Service Transition

Kuidas uusi ja muudetud teenuseid kontrollitult töökeskkonda viia. Kuidas hallata muudatusi ning võimaldada arengut, seadmata samas ohtu teenuste stabiilisust.

Service Operation

Kuidas tagada teenuste pakkumise ja toe efektiivsus ning mõistlik maksumus. Kuidas säilitada stabiilsust, lahendada probleeme, planeerida tegevusi, kontrollida nõudlust ning optimeerida jõudlust. Kuidas leida tasakaal reaktiivsete ja proaktiivsete tegevuste vahel.

Continual Service Improvement

Kuidas kombineerida kvaliteedi- ja muudatustehalduse põhimõtteid ja meetodeid tagamaks pakutavate teenuste järjepidevat parendusprotsessi. Kuidas siduda parendustegevusi teenuste strateegia, disaini, juurutuse ning efektiivse toimimisega.

Koolituse korraldus

ITIL Foundation koolitus toimub klassikoolitusena Tallinnas asuvas koolitusklassis. Soovi korral võime koolituse läbi viia ka teistes linnades või riikides. Grupis on kuni 12 osalejat. Koolitus viiakse läbi kas eesti või inglise keeles. Firmasiseste koolituste puhul on võimalik koolituse sisu täiendada vastavalt kliendi soovidele.

Koolituse maksumus

Koolituse maksumus osaleja kohta on € 980 + KM. Hinnas sisalduvad õppematerjalid ning toitlustus (lõunasöögid, kohvi- ja teepausid, kerged suupisted) kolme päeva jooksul. ITIL Foundation sertifitseerimiseksam ei sisaldu koolituse hinnas.

Tulemid

  • Õppurid suudavad kirjeldada IT teenusehalduse peamisi printsiipe ja elemente
  • Õppurid suudavad kirjeldada ITIL põhimõtete kasutamise kasutegureid ettevõtte jaoks
  • Õppurid suudavad kirjeldada IT teenusehalduse protsesse ning seda, kuidas need paigutuvad teenuse elutsüklis
  • Õppurid suudavad kirjeldada teenuste elutsükli peamisi elementening definitsioone
  • Õppurid suudavad kirjeldada teenuse elutsükliga seotud rolle ja tegevusi
  • Õppurid suudavad kirjeldada iga teenuse elutsükli komponenti ning nende seoseid teiste komponentidega
  • Õppurid suudavad kirjeldada tingimusi, mis mõjutavad teenuse elutsükli efektiivsust