ITIL FastTrack - kiirkursus spetsialistile

ITIL FastTrack koolitus on ühepäevane kiirkursus, millele lisandub 8 tunni mahus iseseisvat tööd õppurile sobival ajal enne koolituse algust. Koolitusel käsitletakse IT teenusehalduse elutsükli mõisteid, definitsioone, kasutegureid, eesmärke ning omavahelisi seoseid. Eelkõige sobib see neile, kes soovivad kiirkorras valmistuda ITIL Foundation sertifitseerimiseksamiks. Koolitus baseerub ITIL 2011 Edition materjalidel.

Koolituse sisu

Service Strategy

Kuidas disainida, arendada ning juurutada teenusehaldust nii organisatsiooni ühe komponendi kui ka strateegilise varana. Kuidas tagada võime hallata pakutavate teenustega seotud kulusid ning riske. Millised on elutsükli selles faasis tehtud otsuste mõjud ja tagajärjed.

Service Design

Kuidas disainida ning arendada teenuseid ja teenusehalduse protsesse. Kuidas tõlkida strateegilised eesmärgid teenusteks ning neid teenuste portfellis kirjeldada.

Service Transition

Kuidas uusi ja muudetud teenuseid kontrollitult töökeskkonda viia. Kuidas hallata muudatusi ning võimaldada arengut, seadmata samas ohtu teenuste stabiilisust.

Service Operation

Kuidas tagada teenuste pakkumise ja toe efektiivsus ning mõistlik maksumus. Kuidas säilitada stabiilsust, lahendada probleeme, planeerida tegevusi, kontrollida nõudlust ning optimeerida jõudlust. Kuidas leida tasakaal reaktiivsete ja proaktiivsete tegevuste vahel.

Continual Service Improvement

Kuidas kombineerida kvaliteedi- ja muudatustehalduse põhimõtteid ja meetodeid tagamaks pakutavate teenuste järjepidevat parendusprotsessi. Kuidas siduda parendustegevusi teenuste strateegia, disaini, juurutuse ning efektiivse toimimisega.

Koolituse korraldus

ITIL FastTrack koolitus toimub klassikoolitusena Tallinnas asuvas koolitusklassis, millele eelneb iseseisev töö 8 tunni ulatuses. Soovi korral võime koolituse läbi viia ka teistes linnades või riikides. Grupis on kuni 12 osalejat. Koolitus viiakse läbi kas eesti või inglise keeles. Firmasiseste koolituste puhul on võimalik koolituse sisu täiendada vastavalt kliendi soovidele.

Koolituse maksumus

Koolituse maksumus osaleja kohta on € 800 + KM. Hinnas sisalduvad õppematerjalid, ITIL Foundation sertifitseerimiseksam ning toitlustus (lõunasöögid, kohvi- ja teepausid, kerged suupisted) ühe päeva jooksul.

NB! Kursuse hinnas sisaldub ITIL Foundation sertifitseerimiseksam.

Tulemid

  • Õppurid suudavad kirjeldada IT teenusehalduse peamisi printsiipe ja elemente
  • Õppurid suudavad kirjeldada ITIL põhimõtete kasutamise kasutegureid ettevõtte jaoks
  • Õppurid suudavad kirjeldada IT teenusehalduse protsesse ning seda, kuidas need paigutuvad teenuse elutsüklis
  • Õppurid suudavad kirjeldada teenuste elutsükli peamisi elementening definitsioone
  • Õppurid suudavad kirjeldada teenuse elutsükliga seotud rolle ja tegevusi
  • Õppurid suudavad kirjeldada iga teenuse elutsükli komponenti ning nende seoseid teiste komponentidega
  • Õppurid suudavad kirjeldada tingimusi, mis mõjutavad teenuse elutsükli efektiivsust