Protsesside parendamine

Protsesside parendusprojekt on mõistlik algatada siis, kui olemasolevate protsesside areng on jäänud paigale - protsessid on küll varem kirjeldatud ning juurutatud, kuid muutunud ärinõuded on toonud protsessidele uued väljakutsed, millega need hakkama ei saa. Parendusprojekti sisendiks võib olla kiirete võitude loetelu, et fookus oleks kohe alguses oluliste parenduste peal, mitte nendel parendustel, mille väärtust organisatsioonis ei tunnustata.

Tulemid

  • Prioriteetsete protsesside parendused
  • Juurutatud pidev parendusprotsess edasiste parenduste haldamiseks