Kiirete võitude identifitseerimine

Iga protsessi kvaliteeti on võimalik tõsta. Millised on aga need parendused, mis kõige kiiremini kõige suuremat kasu toovad? Kiirete võitude identifitseerimise käigus analüüsitakse kliendi äri olemust (nii IT kui äripoole vaatest), vaadeldakse olemasolevaid protsesse, toetudes võimalusel eelnevalt läbiviidud protsesside kaardistusele, ning koostatakse loetelu võimalikest protsessiparendustest ja nende seas olevatest kiiretest võitudest.

Kiirete võitude loetelu on ideaalseks sisendiks protsessijuurutuse projektile - on selge, milliste protsesside millistele aspektidele tuleb pöörata esmajärjekorras tähelepanu, et tagada projekti positiivne vastuvõtt ning tugevdada projektiliikmete motivatsiooni. Tellija soovib esimesi tulemusi enamasti näha kiiresti, mitte alles poole aasta pärast - kiiretele võitudele keskendumine annab võimaluse tellijale projekti edukust demonstreerida nädalate, kohati suisa päevadega.

Tulemid

  • Kiirete protsessiparendusvõitude loetelu koos selgituste ja kirjeldustega