ITSM projekti audit

Kui tunnete, et käimasolev ITSM projekt on jooksnud ummikusse või ei ole toonud oodatud tulemusi, on võimalik paralleelselt käivitada projekti audit. Selle käigus analüüsitakse läbiviidud projekti kõiki etappe ning hetkeseisu ja tuuakse välja leitud probleemide põhjused koos soovitustega olukorra lahendamiseks.

Auditi võib käivitada ka järelvalveprojektina, kaasates projekti lisaspetsialiste kliendi esindajate ning huvide kaitsjatena.

Tulemid

  • Probleemse projekti puhul probleemide põhjuste analüüs koos soovitustega olukorra lahendamiseks
  • Hästitoimiva projekti puhul projekti pidev järelvalve ning kliendi huvide kaitsmine projektikomitees