ITIL infopäev

Infopäeva eesmärgiks on terve organisatsiooni või organisatsiooni osa teadlikkuse tõstmine IT teenusehalduse ning ITIL raamistiku osas. Tüüpiliselt viiakse infopäev läbi kas projekti alguses või siis, kui organisatsiooni või projektimeeskonda on lisandunud suur arv uusi liikmeid. 

Infopäeva eesmärk ei ole valmistada osalejaid ette ITIL Foundation sertifitseerimiseksamiks, selle jaoks soovitame tutvuda meie poolt pakutavate koolituste loeteluga. Küll aga annab infopäev ülevaate IT teenusehaldusest ja ITIL põhimõtetest ning olulisematest mõistetest. Infopäeva võib ehitada üles selliselt, et see vastaks küsimusele "Miks me IT teenusehaldusega tegeleme?" või "Miks me selle ITSM/ITIL projekti ette võtsime?". 

Infopäeva läbiviimiseks on kaks võimalust - teoreetiline infopäev (kestvusega 4-6 tundi) ning praktiline infopäev (kestvusega 8-12 tundi jaotatuna ühe või kahe päeva peale). Praktilise infopäeva osana viiakse läbi grupitööd, mis aitavad kuuldut kinnistada ning oma kõhklustele-muredele-küsimustele vastused leida.

Tulemid

  • Osalejate parem teadlikkus IT teenusehaldusest ja ITIL raamistikust
  • Ühtlustatud teenusehalduse baassõnavara
  • Osalejate valmidus osaleda ITSM juurutusprojektis