Meie partnerid

Koostöös peitub jõud - oleme oma klientide jaoks valinud koostööpartneriteks oma valdkonna juhtivad firmad Euroopast ja Ameerikast. Partnerite valikul oleme seadnud esikohale nende poolt pakutava lisaväärtuse - sarnaseid teenuseid ja tooteid pakkuvaid firmasid on palju, kuid vaid üksikud paistavad silma sellega, et suudavad pakkuda klientidele tõelist väärtust.
fgi_logo.png Suurbritannia juhtiv koolitusfirma, kelle portfelli kuulub suur valik akrediteeritud koolitusi järgmistest valdkondadest: ITIL, PRINCE2, APM, Agile, MSP, Change Management, Management of Risk (M_o_R). FGI oluliseks eeliseks paljude teiste koolitusfirmade ees on kõrge kvaliteediga õppematerjalid ning edukas koolitusmetoodika - FGI koolitustel osalejate sertifitseerimiseksami läbimise protsent on oluliselt kõrgem keskmisest.
   
wakaru_logo.jpg Prantsusmaal, Saksamaal, Beneluksi riikides ning Tšehhis tegutsev koolitusfirma, mis keskendub peamiselt projektijuhtimise alastele koolitustele ning konsultatsioonile. Elzas on PRINCE2® ametlik koolitusorganisatsioon (ATO).
   
g2g3_logo.jpg Maailma juhtiv simulatsioone pakkuv firma, kelle portfellis on nii universaalseid IT teenusehaldust käsitlevaid kui ka konkreetsete sektorite (avalik sektor, meditsiin) mudeleid kasutavaid ITSM simulatsioone. Lisaks ITSM simulatsioonidele pakub G2G3 ka projektijuhtimise ning Lean-metoodika simulatsioone. Haaravad, poole päeva kuni päeva pikkused simulatsioonid annavad hea ülevaate teooriast ning võimaldavad osalejatel õpitut koheselt rakendada, lahendades elulisi valdkonna-spetsiifilisi probleeme. G2G3 simulatsioonid on vaikimisi valik paljude suurettevõtete jaoks, sh HP, CA, BMC, Microsoft, DHL, Barclays ja BBC. 
   
wakaru_logo.jpg Soome juhtiv koolitusfirma, mille tütarettevõtted asuvad ka Saksamaal, Hollandis ja Prantsusmaal. Wakaru keskendub ITIL koolitustele ning pakub lisaks sertifitseerimiseksamiga lõppevatele koolitustele veel mitmeid praktilisi, kontsentreeritud, põhjamaiselt karge lähenemisega koolitusi.
prince2_logo.jpg